Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Výpravy do mýtické minulosti

Nové důkazy o skutečné minulosti lidstva


Setkávání s bohy Zatím poslední Sitchinova kniha (vydaná v češtině) navazuje na předchozí "Kroniky Země" a doplňuje některá fantastická fakta knih předešlých, zejména na základě osobně ověřovaných skutečností přímo v terénu. V této knize vlastně poprvé Sitchin dává čtenářům nahlédnout do svých badatelských postupů již nejen v archivech a muzejích, ale přímo v místech dění historických událostí, což je často spojeno s nepochopitelnými a někdy i nepřekonatelnými podmínkami přístupu k památkám zejména v arabských oblastech, někdy ale i v "civilizovaném" světě.

To, že Trója nebyla pouhým mýtem ale skutečným místem dějinných událostí, dokázal již na sklonku 19. století Heinrich Schliemann. Události v Tróji Sitchin dále rozvádí a zasazuje je do historického kontextu minulosti lidstva, kde svou roli sehráli "bohové" - mimozemští návštěvníci, vzájemně soupeřící a ovlivňující tak zásadně osudy lidí. Jaké nové indicie existence Atlantidy se objevují zvláště po nalezení nových důkazů propojení kultur starého a nového světa celá tisíciletí před Kolumbem? Kniha nás provází všemi kontinenty od mexického Yucatánu přes Egypt až na Blízký východ, terénem i nepřístupnými zákoutími muzejních sbírek. Svá vyprávění doplňuje Sitchin řadou dosud nepublikovaných fotografií ze svého soukromého archivu.

Mnohé objevy a nově nalezené důkazy vyvracejí zavedená vědecká dogmata, potvrzují historickou pravdivost Bible i starověkých mýtů, coby záznamů skutečných událostí, ovlivněných fyzickou přítomností bohů - návštěvníků z jiné planety.

   

E-mail
janbraum@volny.cz