Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin


Zecharia Sitchin skonal 9. října 2010 v ranních hodinách ve věku 90 let.


Kdo je Zecharia Sitchin ?

Zecharia Sitchin ... americký orientalista a lingvista ruského původu. Narodil se 11. července 1920 v Baku v Azerbajdžánu. Mládí prožil v Palestině, kde se naučil hebrejštině a dalším indoevropským a semitským jazykům, studoval klínopis a zejm. Starý zákon, dějiny a archeologii Blízkého východu na Londýnské univerzitě, nyní žije v New Yorku. Jako dějepisec starověkých národů a mezopotamských kultur, Summerů, Akkadů, Semitů je jedním z mála současných učenců na světě, který umí číst a překládat nejstarší texty úsvitu lidských dějin, dochovaných nám v podobě piktografického a klínového písma na hliněných tabulkách. Je členem Amerického sdružení pro pokrok ve vědě, Americké orientální společnosti, Severoamerické společnosti pro středovýchodní studia a Izraelské výzkumné společnosti....

Právě na základě studia nejstarších sumerských textů vyslovil Zecharia Sitchin své teorie (nebo spíše přesvědčení) o vzniku naší sluneční soustavy a planety Země, o existenci tajemné planety Nibiru, která zachycena ve sluneční soustavě vrací se po protáhlé eliptické dráze jednou za 3600 let, o tom, že právě z této planety před zhruba 450 000 lety přišli na Zemi mimozemšťané, sumersky Annunaki, kteří dali pomocí genetických manipulací základ vzniku dnešního lidstva - člověka Homo Sapiens Sapiens (stvoření Adama).

I pro nás je alespoň jeden ze základních historických pramenů běžně dostupný. Je jím kniha knih - Bible, jejíž přítomnost v knihovně a povšechnou znalost pokládám u vzdělaných lidí za samozřejmost. Zkusme ale bibli číst jako historický dokument, popisující (mnohdy ne právě srozumitelným způsobem) realitu, tedy události, které se v hluboké minulosti skutečně odehrály.

Sitchinovy knihy souboru "Kroniky Země" nyní vycházejí i v češtině. Řadu navazujících článků, informací a ohlasů lze nalézt i na Internetu. Na Internetu lze nalézt i český překlad textu "Enuma Eliš", ve formátu .pdf.

Zecharia Sitchin podává jednoznačné a ucelené vysvětlení toho, na co Erich von Däniken upozorňoval. Jeho myšlenky mají logiku a vše jako mozaika do sebe nádherně zapadá. Jedno je ale zřejmé: je zde stále plno spekulací a hypotéz, i když nové vědecké poznatky a objevy (zejména z astronomie, archeologie geologie i moderní genetiky) dávají Sitchinovi v mnohém za pravdu.... Je mi líto, že "seriózní a uznávaní vědci" zahrnuli Sitchina spíše posměchem (obdobně se přece vedlo i von Dänikenovi), než by se jeho myšlenkami vůbec vážně zajímali a projevili ochotu na daná témata diskutovat. O to víc mne mrzí např. zcela dogmatický přístup Jiřího Grygara (Grun, M., Grygar, J., Ramešová, S.: Trialogy o životě ve vesmíru - Eminent Praha, 2001).

   

Knihy Zecharii Sitchina - "Kroniky Země"


- přeloženy již do cca 15 jazyků. Zecharia Sitchin předkládá čtenářům překvapivé myšlenky a odpovědi na odvěké otázky.

V češtině vyšlo:
 • Dvanáctá planeta (The 12th Planet, 1976), nakl. Ivo Železný, Praha, 1999 a Dobra, Praha 2006
  Vznik Sluneční soustavy, dvanáctá planeta - NIBIRU, přistání mimozemšťanů na Zemi, stvoření ADAMA, potopa světa
 • Schody k nebesům (The Stairway to Heaven, 1980), nakl. Dobra, Praha, 2001
  Odvěká touha lidí po nesmrtelnosti
 • Války bohů a lidí (The Wars of Gods and Men, 1985), nakl. Dobra, Praha, 2001
  Války u pyramid, atomové výbuchy nad Sinajským poloostrovem, zánik Sumeru
 • Ztracené říše (The Lost Realms, 1990), nakl. Dobra, Praha, 2001
  Starověká civilizace Nového světa
 • Když započal čas (When Time Began, 1993), nakl. Dobra, Praha, 2002
  Střídání věků, kamenné sluneční observatoře
 • Kosmický kód (The Cosmic Code, 1998), nakl. Ivo Železný, Praha, 2001
  Moderní věda objevuje, co staří Sumerové již dávno znali, záhady lidské DNA
 • Návrat ke Genesis (Genesis Revisited, 1990), nakl. Dobra, Praha, 2001
  Starodávná učení a poznatky ve světle moderní vědy a objevů
 • Setkávání s bohy (Divine Encounters, 1995), nakl. Dobra, Praha, 2002
  Biblický Bůh JHVH - mimozemšťan?
 • Výpravy do mýtické minulosti (The Earth Chronicles Expeditions, 2005), nakl. Fontána Esoteria, Přáslavice, 2005
  Nové důkazy o skutečné minulosti lidstva - tisíce let stará malba ze synagogy v Dura-Europu, zobrazující anděla Páně (božího posla) bez křídel, zato v létacím přistávacím modulu...
Při čtení Dänikenových knih se mi tají dech.
U Sitchinových knih už nedýchám vůbec...


Z mnoha názorů ke knihám Z. Sitchina, které jsem četl na Internetu, mne zaujal ten, který nádherně vyjadřuje i mé smýšlení a zde jej proto uvádím v plném znění:

21.11.2005 H.Andreuti napsal(a):
Jedna z nejzajímavějších knih z oblasti archeoastronautiky a historie, jaká kdy vůbec byla napsána, doložená množstvím geologických, geografických a astronomických, v neposlední řadě i písemných důkazů (sumerské klínopisné texty), o tom, že velmi dávná historie lidské civilizace nemá své kořeny v evoluci, jak tvrdí Darwin ve své teorii o vývoji druhů, ale přímo i nepřímo dokládá tvrzení jiného autora E. von Dänikena, ovšem v mnohem širších souvislostech, o tom, že všichni jsme děti "bohů", tj. geneticky vytvořeni k jejich obrazu a pro jejich účely....
Škoda jen, že tato kniha, stejně jako celý svazek Kronik Země, byly vydány ve velmi omezeném nákladě a graficky velmi nekvalitně, zejména svazky vydané nakladatelstvím Dobra se vyznačují (ke škodě obsahu) množstvím tiskových šotků, což svědčí o tom, že korektury někdo hrubě odflákl, na rovinu, knihny pana Sitchina by si zasloužily mnohem více pozornosti i lepšího grafického vydání, než se jim dostalo. Opravdu velká škoda, jak pro autora, kterého si pro hloubku a rozsah jeho znalostí tímto nesmírně vážím, tak i pro asi užší okruh čtenářů, protože ne každý je schopen hloubce a závažnosti sdělovaného tématu vůbec porozumět. Přesto díky překladatelům i vydavatelům za jejich počin...!

Četba celého 5-dílného svazku Kronik Země a dalších knih tohoto autora na mě hluboce zapůsobila a natrvalo změnila můj pohled na život svůj a taky lidstva jako celku. Doporučuji k četbě všem vnímavým lidem, kteří používají svůj rozum a nepapouškují notoricky známé pasáže z dnes už notně zprofanovaných učebnic dějepisu, stejně jako těm, které zajímá, kdo jsme, proč jsme tu a proč zrovna my, lidé, stojíme ze všech savců na nejvyšším vývojovém stupni ...Kde koupit knihy Zecharii Sitchina ?


Aniž bych chtěl dělat jakoukoliv reklamu knihkupectvím a vydavatelstvím, sděluji tímto na základě mnohých e-mailových dotazů všem zájemcům o knihy Zecharii Sitchina, že nejlépe je nakoupit v internetových obchodech - z klidu a tepla křesla u svého počítače objednat a na dobírku si nechat poslat žádané výtisky.

Ověřené e-obchody, kde mají téměř všechny Sitchinovy knihy pěkně pohromadě, jsou na adresách:

http://www.osud.cz/hledajici/
nebo
http://www.alman.cz/cze/Více o Zechariu Sitchinovi, jeho knihách a názorech


Zde jsou dvě internetové adresy: Nepřeberné množství dalších českých odkazů je na Internetu. Stačí do vyhledávače (třeba do Googlu) zadat heslo "Zecharia Sitchin"...

   
E-mail
braum.jan@gmail.com