Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Ztracené říše

Starověká civilizace Nového světa


Ztracené říše Negroidní typ příslušníků národa Olméků Odkud přišli a jaké bohy uctívali pravěcí obyvatelé jižní a střední Ameriky? Odkud se vzala rozvinutá kultura starých národů Inků, Aztéků, Olméků, Mayů a dalších a jejich znalosti matematiky a astronomie?

Neuvěřitelné škody napáchali španělští dobyvatelé po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, kdy ve jménu španělska, jeho krále a katolické církve vyvraždili značnou část původního obyvatelastva a vyplenili a zničili bohatství, mnoho kulturních památek a písemností amerických národů.

Byl Kryštof kolumbus opravdu prvním, kdo objevil Ameriku? Dnes je prokázáno, že i on se při plavbě a její přípravě řídil starými mapami dle Piriho Reise, kde byla již tehdy zakreslena pevnina "Nového" světa ale i Antarktidy, o jejíž existenci lidé začátku 16. století neměli ani potuchy. Odkud pocházely tyto mapy a tyto znalosti?


Machu Picchu Obrovské množství starověkých památek, nalezených a vykopaných na území Ameriky, nese charakteristické znaky související s Blízkým východem, konkrétně se Sumerem. Lze tedy potvrdit, že staří obyvatelé jižní a střední Ameriky svým původem byli ze Sumeru?

Bylo rozřešeno tajemství staviteů Cuzca, světoznámého Machu Picchu, starověkého Tiahuanacu a jeho Sluneční brány? Odváželo se ve starověku z jižní Ameriky do Sumeru zlato, měď a cín, kovy, které se těžily a zpracovávaly právě zde, v okolí jezera Titicaca (dnešní Bolívie a Peru)?

O tom všem je možno se dočíst v Sitchinově knize "Ztracené říše".

   
E-mail
janbraum@volny.cz