Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Války bohů a lidí

Atomové výbuchy nad Sinajským poloostrovem, zánik Sumeru


Války bohů a lidí "Dávno předtím, než člověk válčil s člověkem, bojovali mezi sebou bohové. A tak války člověka vskutku započaly jako války bohů. A války bohů, kteří se chtěli zmocnit naší Země, započaly už předtím na jejich vlastní planetě. Tak se stalo, že první lidská civilizace padla za oběť nukleární skáze. To je skutečnost a ne výmysl; všechno to bylo dávno sepsáno - v kronikách Země."

Poprava Zua Staré sumerské texty zachycují souboje na život a na smrt mezi Ninurtou (synem Enlilovým, vnukem Anuovým) a Zuem, potomken nepřátelského rodu z Nibiru (Mýtus o Zuovi), mající paralely v hinduistických a chetitských příbězích i řeckých bájích (souboje Titánů).

Bratrovražedným bojem mezi bohy byl příběh po rozdělení vlády nad Egyptem mezi bratry Usira (Dolní Egypt) a Sutecha (horní Egypt) a následný zápas Sutecha s Hórem (paralelu tohoto příběhu nacházíme rovněž v řeckých bájích).

A jak po rozdělení světa po potopě. Ze sumerských textů plyne, že Enlilův klan získal Mezopotámii, Enkiho klan zase Egypt a Afriku (Abzu). Ninchursag byla pověřena správou Sinajského poloostrova, kde v té době byl dobudován nový kosmodrom (v Gíze pak byly vybudovány pyramidy jako orientační naváděcí zařízení). Rozdělení vlivu pak odstartovalo neshody mezi oběma klany (Zecharia Sitchin je nazývá "válkami u pyramid") - to vše skončilo smírem před cca 10 000 lety. Ale boje a války neskončily.

Tragedie, o které podává podrobné svědectví i Bible, nastává o mnoho tisíc let později (za života Abraháma). Mocenské spory mezi bohy vrcholí nukleární katastrofou, při níž jsou srovnána se zemí kromě kosmodromu na Sinajském poloostrově též "hříšná" kanaánská města Sodoma a Gomora. Západní "vítr nese radioaktivní mrak k Sumeru. Lidé umírají strašlivou smrtí, zvířata hynou, voda je otrávená, půda spálená. Sumer a jeho velká civilizace je v troskách".

   
E-mail
janbraum@volny.cz