Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 
Vzpomínky na budoucnost
Erich von Däniken Pocit nepopsatelného vzrušení jsem prožíval, když se mi v roce 1969 dostala do rukou tato první z knih Ericha von Dänikena, kterou jsem přečetl jedním dechem, a o které sám autor v úvodu píše, že "napsat tuto knihu byl čin stejně odvážný, jako ji číst".
Kniha byla přeložena do 28 jazyků!

Vzrušení přinesla četba dalších knih v průběhu let. Šlo o pohledy autora na dosud nevysvětlené a nevysvětlitelné záhady světa. Mne zaujaly zejména neobvyklé výklady událostí biblického Starého zákona, ať už např. popis přistání návštěvy mimozemské civilizace v kosmické lodi na zemi v podání proroka Ezechiela a rekonstrukce vesmírné lodi inženýrem NASA Josefem Blumrichem, stavba Šalamounova chrámu v Chavínu de Huántar (Strategie bohů, Kosmické lety ve starověku), skutečná podstata a funkce biblické Archy úmluvy (Prorok minulosti), atd., atd....

Erich von Däniken

Erich Anton Paul von Däniken

Erich von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu. Už během gymnazijních studií na renomované náboženské škole ve Fribourgu se zabýval starými posvátnými spisy a snažil se vyrovnat s nevyřešenými archeologickými záhadami.

Proslul jako zakladatel tzv. spekulativní archeologie, nového oboru založeného na předpokladu, že naši zemi navštívili v dávné minulosti mimozemšťané a zanechali zde řadu stop v kamenech i mýtech. Zde je von Däniken skutečným mistrem v kladení jednoduchých otázek a nalézání odvážných, často až šokujících odpovědí. Je autorem více než dvaceti knih, vydaných ve všech světových jazycích (téměř všechny byly přeloženy do češtiny). Postoje odborné i laické veřejnosti se velice různí - od obdivu a uznání až po rezolutní odmítání, potlačování i zesměšňování.


Z bibliografie:

 • Vzpomínky na budoucnost, 1969 (Erinnerungen an die Zukunft, 1968)
 • Zpět ke hvězdám, 1992 (Zurück zu den Sternen, 1969)
 • Setba z vesmíru, 1993 (Aussaat und Kosmos, 1972)
 • "Meine Welt in Bildern", 1973
 • "Erscheinungen", 1974
 • Důkazy z pěti kontinentů, 1977
 • Křížový výslech, 1992 (Däniken im Kreutzverhör, 1978)
 • Prorok minulosti, 1994 (Prophet der Vergangenheit, 1979)
 • "Lexikon der Prä-Astronautik", 1979
 • Cesta na Kiribati, 1995 (Reise nach Kiribati, 1981)
 • Strategie bohů - Osmý div světa, 1993 (Strategie der Götter - Das achte Weltwunder, 1982)
 • Miluji celý svět (1983)
 • Den, kdy přišli bohové (1984)
 • Mýlil jsem se? Nové vzpomínky na budoucnost, 1994 (Habe ich mich geirrt? Neue Erinnerungen an die Zukunft, 1985)
 • Všichni jsme děti bohů, Kdyby hroby mohly mluvit, 1991 (Wir alle sind Kinder der Götter, Wenn Gräber reden könnten, 1987)
 • Oči sfingy (1989)
 • Stopy mimozemšťanů, 1996 (Die Spuren der Ausserirdischen, 1990)
 • Doba kamenná byla docela jiná, 1993 (Die SAteinzeit war ganz anders, 1991)
 • Záhady staré Evropy (1991)
 • Šok z bohů (1992)
 • Vesmírné lety ve starověku, 1994 (Auf den Spuren der Allmächtigen, 1993)
 • Odkaz boha Kukulkana (1993)
 • "Auf den Spuren der Allmächtigen" (93)
 • Znamení z vesmíru, 1994 (Botschaften und Zeichen aus dem Universum, 1994)
 • Soudný den dávno nastal (1995)
 • Neznámé z vesmíru, 1996(Fremde aus dem All, 1995)
 • Poselství věčnosti - Znamení planiny Nazca, 1998 (Zeichen für die Ewigkeit, 1997)
 • Ve jménu Dia, 2000 (Im Namen von Zeus, 1999)

Auf den Spuren der All-Mächtigen (1993) - 25 dílné video (SAT1)
FREMDE AUS DEM ALL - v češtině vyšlo v r. 1996 s názvem Erich von Däniken uvádí NEZNÁMÉ Z VESMÍRU - kniha, jejímž vydavatelem a spoluautorem je Erich von Däniken, je souborem statí vědců z různých oborů přírodních a společenských věd vydávajících se hledat stopy mimozemských civilizací, oblasti, která už není jen doménou fantazie...
KONTAKT MIT DEM UNIVERSUM - CD ROM - Mysteries of the World (1997)

Zajímavosti:

Dopravní modul Rekonstrukce vesmírné lodi podle textu starozákonního proroka Ezechiela Josefem Blumrichem, dlouholetým šéfinženýrem konstrukčního oddělení NASA v Huntsville v USA.
Autoři biblických textů nebyli fantasty, kteří si vše vymysleli. Däniken věří, že oni to všechno prožili. Ale kdo k nim promlouval? Kdo se zjevoval v kouři, ohni a hřmotu? S koly, křídly a loukotěmi?
Erich von Däniken sám o sobě říká, že je člověk, který věří v Boha:
"Vím, že Stvořitel, duch boží, existuje.... Ale Pánbůh, kterého mám na mysli, ten se nepotřebuje prohánět v jakémsi hřmotícím vozidlu, které kouří, chvěje se, zapáchá má kola s loukotěmi a k tomu ještě lomozící křídla. Nebyl-li to ovšem Pánbůh, kdo hovořil k našim předkům - kdo potom ještě zbývá?"
Palenque Kamenná monolitická deska o rozměrech 3,8 x 2,2 metru v pyramidě tzv. Chrámu nápisů v Palenque na poloostrově Yucatánu v Mexiku s reliéfem vytesaným starými Mayi....
Co toto jedinečné dílo znázorňuje? Von Däniken v něm rozpoznává "něco jako výfuk, z něhož uniká oheň, plyn nebo třeba horký vzduch. Pak následuje jakýsi druh saní nebo pouzdra a uvnitř něho je lidská postava. Naklání se dopředu a obsluhuje oběma rukama nějaké přístroje. Figura má nahé nohy a levá pata spočívá na opěrce se třemi výstupky. Konečně rozpoznávám ještě trubici před nosem oné bytosti a úplně vpředu hlavní nosník. Mohlo by to být nejnádhernější, do kamene vytesané zobrazení létajícího božského učitele, jaké jsem kdy viděl.... A v ostatním se přidržuji proroka Ezechiela ze Starého zákona, který napsal: Vy lidé máte oči, abyste viděli, avšak nevidíte".

Erich von Däniken není ovšem jen fanatickým vyznavačem a zajatcem své teorie o návštěvě mimozemšťanů v dávných dobách na naší planetě. Jeho badatelské a literární dílo je velkým krokem při poznávání bílých míst v nejstarších dějinách naší země, výsledků archeologie i světové kultury. Úsvit dějin lidstva vidí ze svého jistě netradičního zorného úhlu a za nešťastné pro lidstvo pokládá povýšenecké přehlížení svých důkazů a přístup "vědců" k jeho hypotézám a dogmatické setrvávání na jedině správných "vědeckých" výkladech a teoriích.

Při čtení Dänikenových děl se čtenáři mnohdy až tají dech.
Přiznám se, že mně taky.....

Chcete se o autorovi a jeho díle dozvědět víc? Navštivte jeho domácí stránku!
World of Mysteries of Erich von Däniken

   
E-mail
braum.jan@gmail.com