Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Kosmický kód

Moderní věda objevuje, co staří Sumerové již dávno znali, záhady lidské DNA


Kosmický kód Kde je ukryt klíč k záhadě o nástupnických právech Anunnaků, sumerských králů, ale i biblických králů a patriarchů (Abraham)? Jak ze starých textů vyplývá, nástupnická práva přednostně přecházely vždy na prvorozeného syna, kterého zplodil vládce, král či patriarcha se svou nevlastní sestrou (tj. dcerou stejného otce avšak s jinou matkou). Tato zásada se vine jako červená nit všemi starověkými texty. Naopak přistupuje další záhada či spíše stopa k řešení v příběhu o Gilgamešovi, když se tento hrdina dožaduje božské nesmrtelnosti, protože byl synem otce-člověka a matky-bohyně, tedy byl ze dvou třetin bohem. Zde je zdůrazněna role matky, která určuje hiearchické postavení syna.

Všechno spočívá v genetice, a to nejen ve dvojité šroubovici DNA, kdy se při oplodnění spojují jeden chromozomový pás DNA vajíčka s jedním pásem mužské spermie, aby vytvořily zárodek budoucího potomka, ale až po objevu ještě další DNA, tzv. mitochondriální DNA, kterou bez štěpení dědí potomek jen po matce v původním stavu. Proto tedy Gilgameš měl dvě třetiny po matce (DNA z buněčného jádra a mtDNA). V moderní vědě to znamená, že všichni máme v sobě mtDNA po naší pramáti Evě, která žila v Africe někdy před 250 000 lety!

Co nám přinesou další výzkumy v oboru genetiky? Potvrdí, že naše geny nás spojují s vesmírem, jsou naší kosmickou spojkou? Zecharia Sitchin si jen stýská: "... je jen škoda, že moderní vědci nečerpají z podrobných návodů a vysvětlení, jež nám ve svém duchovním odkazu zanechali - ano! - Sumerové. Proč bychom nemohli vzít vážně, jako vědecky doložené východisko pro další výzkum, i druhou část sumerských příběhů o stvoření - tedy o stvoření Adama?"

   
E-mail
janbraum@volny.cz