Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Návrat ke Genesis

Starodávná učení a poznatky ve světle moderní vědy a objevů


Návrat ke Genesis Dramatem s názvem "návrat ke Genesis" označuje Zecharia Sitchin skutečnost, že naše současná věda znovuobjevuje to, co bylo již známo mnohem starší civilizaci na Zemi - poznatky o naší planetě Zemi, sluneční soustavě, o nám blízké části vesmíru, nebesích, atd.: "Tato otázka není pouhou vědeckou zvědavostí; směřuje k jádru lidské existence, k jeho původu, k jeho osudu. Dotýká se budoucnosti Země jako životaschopné planety, protože se týká událostí z její minulosti; zabývá se tím, kam směřujeme, protože odhaluje, odkud přicházíme. A odpovědi vedou k nevyhnutelným závěrům, jež budou pro někoho příliš neuvěřitelné, než aby je přijal, a pro jiného natolik ohromující, že jim nebude schopen čelit."

Příkladů ospravedlňujících tohoto tvrzení je celá řada. Důkazem zcela nezpochybnitelným nechť jsou fotografie vzdálených planet Uranu (1986) a Neptunu (1989), které spolu s dalšími údaji pořídila z bezprostřední blízkosti při přeletu kolem těchto planet sonda Voyager 2. Nemohu jinak, než znovu ocitovat alespoň několik vět z knihy Zecharii Sitchina:

Voyager 2 "... my, Pozemšťané jsme seděli u televize a zírali na detailní záběry z jiné planety, té, které říkáme Neptun. Když se na našich obrazovkách objevily ty úžasné obrázky akvamarínové koule, komentátoři opakovaně zdůrazňovali, že je to poprvé, co člověk tuto planetu opravdu vidí - planetu, která je i skrze ty nejlepší pozemské teleskopy viditelná jen jako mlžná, blikavá tečka v temnotě vesmíru, vzdálená od nás asi tři miliardy mil. Připomněli divákům, že Neptun byl objeven teprve roku 1846, ....a že nikdo až do poloviny devatenáctého století, ani nikdo předtím, o Neptunu nevěděl."

"....dva měsíce předtím, než došlo k srpnovému odhalení, jsem napsal článek pro několik amerických, evropských a jihoamerických časopisů, článek, který je s výše uvedenými zprávami v přímém rozporu: Neptun byl ve starých dobách znám, napsal jsem; a objevy, které měly zanedlouho přijít, jen potvrdily dávné znalosti. Neptun, napsal jsem, je modrozelený, vypadá jako pokrytý vodou, a má po sobě pásy bažinaté vegetace!"


Toto je hned v první kapitole. Pak se rozvíjí do podrobností teorie o vzniku a utváření sluneční soustavy podle Eposu o stvoření, vznik Země a života na ní. Řešena je záhada Měsíce, kde se tu vzal a kdy vznikl? A co Mars? Měli zde mimozemšťané svou kosmickou základnu? A jak to bylo se sovětskou sondou Phobos 2? Její umlčení byla porucha nebo incident "hvězdných válek"? Jedno je jasné: NEJSME TU SAMI! Co ale bude, bude-li přítomnost mimozemšťanů zjištěna?!?

   
E-mail
janbraum@volny.cz