Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Zecharia Sitchin

Setkávání s bohy

Biblický Bůh JHVH - mimozemšťan?


Setkávání s bohy Sitchinova kniha navazující na předchozí "Kroniky Země" vyhledává a vysvětluje způsoby komunikace bohů a lidí - od přímého kontaktu "tváří v tvář" až po zjevení ve snu, vidění a vize, s velkým počtem odkazů na Bibli, tedy komunikaci s Izraelským biblickým bohem Hospodinem, kterého nazývá zásadně JHVH.

Kniha tentokrát opravdu graduje a vrcholí Epilogem BŮH - MIMOZEMŠŤAN a otázkou: "Takže, kdo byl JHVH? Byl jedním z nich? Byl mimozemšťan?" Otázkou, kterou si jistě pokládali všichni čtenáři Sitchinových knih, kam vlastně zařadit Hospodina, biblického a ryze monotheistického boha, o němž v žádných textech kromě Bible nebyla nikdy žádná zmínka? Následuje porovnávání charakteristik JHVH (Hospodina Boha - JHVH Elohim dle hebrejské Bible) s charakteristikami bohů ANUNNAKŮ, počínaje "stvořitelem" Enkim a dál "pánem Země" Enlilem a nejvyšším vládcem a na Zemi nepřítomným a tedy neviditelným Anuem a dalšími bohy sumerskými, egyptskými, babylonskými, atd.

"... Nacházíme celou řadu podobností i zásadních a výrazných rozdílů; marné hledání vhodného "JHVH" v panteonech Blízkého východu nás vede k tomu, co JHVH doporučil Abrahámovi: Pozvedni své oči k nebi..."

Sídlo a místo trůnu JHVH lze nalézt v biblických textech a je nazýváno OLAM (podotýkám, že v českých překladech se ovšem nenajde). Že by Bible nazývala Olamem "mizející planetou" - Nibiru? "Navíc, z biblického pohledu byl JHVH něčím daleko více než jen králem, pánem Olamu, něčím víc než Anu na Nibiru. Několikrát je vzýván jako El Olam, Bůh Olamu (Genesis 21.33) a El Elohim, Bůh Elohim (Jozue 22.22, Žalm 50.1 a 136.2). Biblické sdělení, že Elohim - tedy "bohové", Anunnakové - měli Boha, se zdá na první pohled naprosto neuvěřitelné, ale je vcelku logické."

A Sitchin pokládá hned další otázku: "Pokud Nefilim byli "bohové", jež "stvořili" na Zemi člověka, stvořila snad samy Nefilim na Dvanácté planetě jen evoluce?"

A po dalších úvahách dochází Zecharia Sitchin k jednoznačnému závěru: "Věda, náboženství, fyzika i metafyzika pak náhle dávají jednohlasnou odpověď, která je v souladu s krédem židovského monotheismu: "Já jsem JHVH, není nikdo kromě mě!" Je to krédo, které vyznávali proroci, a my s nimi, zprostřed jeviště plného bohů jedinému Bohu, jenž objímá celý vesmír."

V závěru knihy je uveden Rozhovor se Zechariou Sitchinem, otištěný ve španělském časopise Mas Alla. Zaujalo mne především Sitchinovo stručné vyjádření k otázce hlavního poslání jeho knih: "NEJSME SAMI." V závěru pak Sitchinovo vyjádření k otázce Boha: "Ve svých knihách jsem dával jasně najevo, že vždy byla uznávána vyšší autorita, Stvořitel nejenom člověka z této malinké planety, ale i všeho ostatního v celém vesmíru. I "bozi" Anunnakové věřili ve Stvořitele všehomíra. Stejně tak v něho věřím i já."

   
E-mail
janbraum@volny.cz