Ancestry - tvorba rodokmenu   Rodová kronika

Rodová kronika


Motto:

'Tři rody u nás platí jen, to otec, syn a děd;
to náš je celý rodokmen: kořen a strom a květ.
A naše paměť nejde dál, ni naděj v příští čas,
než aby, děd co zachoval, syn synovi dal zas.'

Josef Václav Sládek:
Selské písně


Zastav se, člověče! Zastav se a zamysli se! Kam tolik spěcháš? O co se snažíš?
Kdo vlastně jsi? Odkud přicházíš?


Otázka, na kterou lidé stále hledají odpověď. Známe svou minulost? Jak hluboko do ní můžeme proniknout? Co vůbec víme o svých předcích? Jaké dědictví v sobě neseme a jaký odkaz naopak zanecháme svým potomkům?

O co tolik usilujeme a o co usilovali naši rodiče a prarodiče a rodiče jejich rodičů?
Na tuto otázku je odpověď nasnaze: zachovat rod! Nic na tom nezmění ani závratný rozvoj vědy a techniky 20. století, jen ta formulace může z pohledu moderní genetiky vypadat poněkud jinak: předat své geny svým potomkům...

     

Bylo by proto špatné nezachovat našim potomkům zprávu o naší minulosti a povědomost o našich předcích tak, jak je nám alespoň ve zlomcích dostupná ze starých listin a zachycených vzpomínek našich otců a dědů.
Bylo by rovněž škoda nezachovat dochované dobové fotografie našich předků, i když z nejstarší doby jich je opravdu jen málo.
Některé vybrané obrázky jsou použity jako ilustrační v textu jednotlivých stránek, více fotografií (pokud možno chronologicky seřazených) je pak sestaveno do galerií u jednotlivých témat (rodin).