Ancestry - tvorba rodokmenu   Rodová kronika

Rodová kronika


Motto:


    'Tři rody u nás platí jen, to otec, syn a děd;
    to náš je celý rodokmen: kořen a strom a květ.
    A naše paměť nejde dál, ni naděj v příští čas,
    než aby, děd co zachoval, syn synovi dal zas.'

Josef Václav Sládek:
Selské písně


Zastav se, člověče! Kdo vlastně jsi? Odkud přicházíš a kam kráčíš?

Otázka, na kterou lidé stále hledají odpověď. Známe svou minulost? Jak hluboko do ní můžeme proniknout? Co vůbec víme o svých předcích? Jaké dědictví v sobě neseme a jaký odkaz naopak zanecháme svým potomkům?

Na tuto otázku je odpověď nasnaze: zachovat rod! Nic na tom nezmění ani závratný rozvoj vědy a techniky 20. století, jen ta formulace může z pohledu moderní genetiky vypadat poněkud jinak: předat své geny svým potomkům...

     

Bylo by proto špatné nezachovat našim potomkům zprávu o naší minulosti a povědomost o našich předcích tak, jak je nám alespoň ve zlomcích dostupná ze starých listin a zachycených vzpomínek našich otců a dědů, nebo nezachovat dobové fotografie naše a našich předků.
Některé vybrané obrázky jsou jako ilustrační použity v textu.