Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

To jsem já!

Vítejte na mé osobní stránce!

Co zde naleznete?
Něco o mé osobě - napoví mé zájmy, záliby a osobní názory....
Kdo jsem, odkud přicházím a kam kráčím....

  Motto:

  MLUVÍ SMRT:
Žil v Bagdadu kupec, který poslal sluhu na tržiště nakoupit zásob do kuchyně. Sluha se za chviličku vrátil celý bledý a třásl se a řekl: "Pane, právě teď na tržišti do mne vrazila ženská v tlačenici, a když jsem se ohlédl, viděl jsem, že o mne zavadila smrt. Podívala se na mne a pohrozila mi; půjč mi, pane, svého koně, odjedu z tohoto města a uniknu svému osudu. Pojedu do Samaře, tam mě smrt nenajde." Kupec mu půjčil koně, sluha naň nasedl, vrazil mu ostruhy do slabin a odjížděl, jak nejrychleji kůň stačil uhánět. Kupec vyšel potom na tržiště, přistoupil ke mně a pravil: "Proč jsi pohrozila mému sluhovi, když jsi ho dnes ráno uviděla?" "To nebylo gesto hrozby," řekla jsem, "bylo to gesto překvapení. Podivila jsem se, proč vězí tady v Bagdadu, když s ním mám dostaveníčko dnes večer v Samaře."
(W. Somerset Maugham)

Jestliže tyto stránky u vás probudí kterýmkoliv tématem zájem a touhu podívat se trochu blíž, pak jsem dosáhl cíle, pro který jsem tyto stránky sestavil....   


Počet přístupů:   
E-mail
janbraum@volny.cz