Jan Braum, osobní stránky, bonsaje
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Metody pěstování


Odlistění stromků

Odlistění stromů je bonsajistická pěstební resp. tvarovací metoda spočívající v tom, že strom při jeho plném růstu zcela zbavíme všech jeho listů jejich ostříháním. Ponecháme pouze listové řapíky, které po určitou dobu zabezpečují rostlině potřebné dýchání, a které posléze opadají. Význam tohoto počinu je prostý: rostlina zbavená listí urychleně reaguje tak, že se probudí řada již připravených ale i spících pupenů a z nich vyrůstají nové větvičky a nové listy. Docílí se tím jemné rozvětvování koruny a navíc nově vyrostlé listy jsou menší než ty původní. Po ostříhání listů je také dobře vidět do koruny a u stromků je možno provést i letní řez.

Odlistění lze ovšem provádět pouze u některých stromů, jiné bychom mohli tímto zásahem poškodit, příp. i zahubit. Dobře snášejí odlistění např. lípy a javory, vyzkoušel jsem to bez problému i u jírovců.

Odlistění lze provádět nejlépe v červnu, při plném růstu a síle stromu. U lip a javoru klenu, pěstovaných na záhoně, jsem odlistění úspěšně provedl dokonce dvakrát za sebou. Stromky velice ochotně vždy nasadily nové pupeny a rychle obrostly. U stromů pěstovaných v misce ovšem provádím odlistění jen jednou a dbám o jejich dobrou kondici pravidelnou zálivkou a přihnojováním.

Vzhled stromků před odlistěním a po něm a posléze po novém vyrašení je nejlépe patrný z následujících obrázků:

Javor Klen
   
E-mail
braum.jan@gmail.com