Jan Braum, osobní stránky, bonsaje
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Bonsai - galerie 2004Tak takhle nějak vypadaly moje stromečky v červenci 2004 (nejsou samozřejmě všechny, chybí ty na záhonech a v pěstebních nádobách):

(kliknutím lze zvětšit)

Borovice lesní - Pinus sylvestris Borovice kleč - Pinus mugo Borovice kleč - Pinus mugo Borovice lesní - Pinus sylvestris Cedr atlaský - Cedrus atlantica
Bříza bělokorá - Betula pendula Bříza bělokorá - Betula pendula Buk lesní - Fagus sylvatica Buk lesní - Fagus sylvatica Buk lesní - Fagus sylvatica
Cypřišek hrachonosný - Chamaecyparis pisifera Habr obecný - Caroinus betulus Hloh obecný - Crataegus laevigata Javor mléč - Acer platanoides Javor dlanitolistý - Acer palmatum
Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia Jírovec Maďal - Aesculus hippocastanum L. Jírovec Maďal - Aesculus hippocastanum L. Líska obecná - Corylus avellana
Lípa srdčitá - Tilia cordata Lípa srdčitá - Tilia cordata Lípa srdčitá - Tilia cordata Myrsina africká - Myrsine africana Myrsina africká - Myrsine africana
Skalník - Cotoneaster Skalník - Cotoneaster Smrk ztepilý - Picea abies Smrk ztepilý - Picea abies Smrk ztepilý - Picea abies
Vrba hlavatá - Salix sp. Vrba hlavatá - Salix sp.


Bonsai - galerie 2004
Bonsai - galerie 2007
Bonsai - galerie 2009
Bonsai - galerie 2010

   
E-mail
braum.jan@gmail.com